Web Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft de gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Internet en elke andere wijze van elektronische communicatie netwerken door WABCO Holdings Inc. en haar verwante bedrijven (alles bij elkaar "WABCO", "Wij" of "Ons") bij de interactie met klanten, verkopers, zakelijke partners en anderen. WABCO erkent het belang van het handhaven van de privacy van persoonlijke gegevens op deze wijze verkregen.

1. Verzamelde gegevens

1.1 Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt door het invullen en versturen van online vragenlijsten met betrekking tot feedback op de website, verzoek om informatie over producten of service of door sollicitaties.

1.2 Wanneer wij persoonlijke gegevens verzamelen, direct van u ontvangen, informeren wij u over het doel van deze verzameling, het type van niet gemachtigde derden aan wie wij deze gegevens openbaren en, zoals gepast en vereist, de keuzes en wijze wij u bieden om het gebruik en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens te beperken. Kennisgeving zal worden verstrekt in duidelijke en opvallende taal bij het vragen om uw persoonlijke gegevens aan WABCO te verstrekken voor de eerste maal, of hierna, zo snel als in de praktijk mogelijk is en in elk geval voordat WABCO de gegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk is verzameld. Met "derden" bedoelen wij elke derde partij die persoonlijke gegevens ontvangt van WABCO, gebruikt om taken uit te voeren namens of op verzoek van WABCO.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens verzameld via de WABCO websites ten behoeve van:

  • Omgaan met uw vragen en verzoeken
  • Werving
  • Verstrekken van informatie over producten en service.

3. Informatie die we automatisch verzamelen en het gebruik ervan

3.1 Wij verzamelen informatie automatisch over uw bezoek aan de WABCO websites. Als u de WABCO websites bezoekt, stuurt uw browser automatisch bepaalde internet gerelateerde informatie. Wij verzamelen deze informatie om beter te begrijpen hoe bezoekers de WABCO sites gebruiken, om problemen met onze servers te herkennen, het verzamelen van demografische informatie en andere informatie met betrekking tot het gebruik van de WABCO sites, en om de functies van de WABCO sites te verbeteren.

3.2 Als u onze websites bezoekt, gebruiken onze web servers cookies, die details van uw Internet Service Provider opslaat, de website vanwaar u ons bezoekt, de browser die u gebruikt, welk systeem u gebruikt, de websites die u bezoekt die bij ons behoren, zowel als de datum en de duur van uw bezoek. Geen van deze informatie wordt geanalyseerd op individueel niveau. Bezoekers kunnen hun browsers zodanig instellen dat ze voor ze een cookie ontvangen een kennisgeving krijgen die hen de mogelijkheid biedt om de cookie al dan niet te accepteren. Bezoekers kunnen ook hun browsers zodanig instellen dat cookies worden geblokkeerd. Als bezoekers dit doen is het mogelijk dat bepaalde delen van de WABCO websites niet meer naar behoren functioneren. Voor meer informatie over wat een cookie is, onze cookies verklaring en hoe uw cookies te controleren of te verwijderen, gelieve de WABCO Cookiesverklaring te lezen.

4. Gegevens die wij delen

4.1. Wij zullen alleen persoonlijke gegevens openbaren aan andere bedrijven binnen onze groep van bedrijven, de overheid en wetshandhavingsinstanties, rechtverkrijgenden van onze business en leveranciers die wij vragen gegevens namens ons te verwerken. In deze omstandigheden delen wij uw persoonlijke gegevens voor bijvoorbeeld legitieme zakelijke doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.2 Wij verkopen of verstrekken géén persoonlijke gegevens aan niet-gemachtigde derden.

Wij zullen garanties krijgen van onze agenten dat ze persoonlijke informatie consequent zullen beschermen met deze privacyverklaring. Als wij merken, dat een agent persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt op een wijze die in strijd is met deze Privacyverklaring, zullen wij passende stappen nemen om dit te voorkomen en stop te zetten. WABCO houdt haar agenten aansprakelijk om het vertrouwen dat onze klanten in het bedrijf hebben te onderhouden door het gebruik van documenten zoals overeenkomsten om gegevens niet openbaar te maken.

5. Links naar andere Websites

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gegevens die WABCO verkrijgt via de WABCO websites.

De WABCO websites hebben links naar andere sites die niet van WABCO zijn en niet door WABCO worden beheerd. Let op: WABCO beheert deze niet en daaruit voortvloeiend is WABCO niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van dergelijke andere sites van derden. We raden u aan het privacy beleid van elke website die u bezoekt, te lezen, omdat het privacy beleid kan verschillen van dat van WABCO.

6. Veiligheid

6.1 Wij handhaven redelijke waarborgen voor bescherming tegen niet-geautoriseerde openbaring, misbruik, wijzigingen, of vernietiging van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via de WABCO websites. Wij beschermen gegevens op verschillende manieren. Fysieke veiligheid is ontwikkeld om niet-geautoriseerde toegang tot de database apparatuur en hard copies met onze vertrouwelijke informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, te voorkomen. Deze bescherming kan ondermeer bestaan uit ingangscontroles in de onderneming, gebruik van lades en kasten die afgesloten kunnen worden om persoonlijke informatie te beschermen, vernietiging van documenten en digitale opslagmedia die persoonlijke en/of gevoelige informatie bevatten, als deze niet langer nodig zijn. Elektronische veiligheidsmaatregelen bewaken voortdurend de toegang tot onze servers en geeft beveiliging tegen hacking of andere niet-geautoriseerde toegang van andere locaties. Deze beveiliging is inclusief het gebruik van firewalls, beperkte toegang en encryptie technologie. WABCO beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot die personen in de WABCO organisatie, of als agent van WABCO, met specifieke zakelijke doeleinden voor onderhoud en verwerking van dergelijke persoonlijke informatie. Individuen die toegang hebben tot persoonlijke informatie zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid de veiligheid te beschermen, vertrouwelijk en integer met deze persoonlijke gegevens om te gaan en zijn opgeleid om dit op de juiste wijze uit te voeren.

6.2 Let op, helaas bestaat de perfecte veiligheid niet op het Internet. Terwijl wij uw persoonlijke gegevens trachten te bewaken, kunnen gegevens die via het Internet worden overgedragen, toegankelijk zijn en worden gebruikt door niet-geautoriseerde partijen.

7. Passende verwerking

WABCO zal niet langer persoonlijke informatiegegevens bewaren dan nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld.

8. Bijwerken van deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen wij deze privacyverklaring bijwerken. Als wij dit doen, zullen we wijzigingen op de WABCO site bekend maken. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, maak dan a.u.b. geen gebruik meer van de WABCO sites. Materiële wijzigingen van deze privacy verklaring, zullen wij duidelijk aankondigen op de WABCO sites. Gelieve te controleren zodat u geïnformeerd bent over mogelijke updates of wijzigingen aan onze privacy verklaring.

9. Toegangsrechten en geschillen

9.1 U heeft de mogelijkheid WABCO te verzoeken, uw persoonlijke gegevens die u ons voorheen heeft verstrekt, niet te gebruiken, aan te passen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan privacy@remove-this.wabco-auto.com. Uw verzoek dient uw naam, adres en andere relevante contactgegevens (telefoonnummer, email adres) te bevatten. WABCO zal alles in het werk stellen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk te honoreren.

9.2 U kunt uw verzoek of andere vragen of zorgen ook per brief kenbaar maken, gericht aan het WABCO adres zoals hieronder is aangegeven. Wij zullen alle vragen, klachten of geschillen met betrekking tot het openbaar maken van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met de principes van deze privacyverklaring.

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels
Belgium
T.a.v. : Legal Department