Krok 1: Sprawdź Plombę Bezpieczeństwa

  • Nasza Plomba Bezpieczeństwa jasno pokazuje czy przesyłka zakończyła podróż w łańcuchu logistycznym w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu
  • Plomba Bezpieczeństwa jest umieszczona na wierzchu ( zarówno po środku, lewej lub prawej stronie pudełka) tak aby zamknąć pudełko.
  • Kiedy Plomba Bezpieczeństwa zostanie usunięta, słowo "opened" (otwarte) pojawia się w 6-ciu językach i pozostaje łatwo widzialne nawet po ponownym zamknięciu.
  • Jeśli zauważycie że Plomba Bezpieczeństwa została usunięta,prosimy o kontakt z dostawcą lub z Zespołem Oryginalnych Części Wabco.