Pokieruj swoją karierą w WABCO

Chcesz uczyć się i rozwijać w środowisku, w którym pracuje się z nowymi, innowacyjnymi technologiami?

Potrafisz myśleć szerzej i z determinacją dążyć do celu? 

Nie spoczywasz na laurach i przeszłych osiągnięciach?

Stale poszukujesz kolejnych wyzwań? 

Pasja może przenieść Twoją karierę na nowy poziom - w WABCO.

Dysponując potencjałem zespołów takich, jak: Rozwój Produktu, Sprzedaż czy Produkcja, zlokalizowanych w 34 krajach na świecie, WABCO oferuje liczne możliwości rozwoju zarówno dla doświadczonych ekspertów, jak i młodych profesjonalistów. 

Jesteś gotów sprawdzić, jak daleko zaprowadzą Cię Twoja wiedza, talent i ambicja? 

Kliknij tutaj, aby przejrzeć aktualne oferty pracy i złożyć aplikację lub wybierz siedzibęWABCO najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 

 

WABCO Polska Sp. z o.o.
Ul. Ostrowskiego 34,
53-238 Wrocław
Polska

Rejestr sądowy: KRS 0000024720
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS 

NIP: 729-10-04-815
Regon: 470910330

Kapitał zakładowy: 19 595 500,00 PL

 

Testimonials

 

Simon Leonard
Product Engineering

I still remember my first days at WABCO. Like every new employee, I was nervous, so I very much appreciated the excellent support I received from all my colleagues, which made it easy for me to learn and adapt to my new role.

My suggestion for newcomers: Grab every opportunity to learn, explore different strategies and seek guidance from your team.

 

 

 

 

 

 

Current opportunities

you can submit your application or select a WABCO location near you!

Opportunities