Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma WABCO może zamieszczać w niniejszej witrynie oświadczenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Tego rodzaju oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają, między innymi, informacje o możliwych lub przewidywanych przyszłych wynikach naszej działalności, o naszej sytuacji i płynności finansowej, o wynikach operacyjnych, planach i celach. Mogą one również zawierać oświadczenia dotyczące przewidywanych przychodów, zysków lub strat, wydatków inwestycyjnych, dywidend, struktury kapitału lub innych założeń finansowych, jak również oświadczenia dotyczące zagadnień o charakterze prognostycznym, takich jak nasza strategia biznesowa i finansowa, zakończenie transakcji oczekujących na realizację, zdolność do uzyskania przyszłego finansowania, konkurencyjność, zrozumienie konkurencji, przewidywane wyniki operacyjne, trendy rynkowe, szacunki dotyczące przyszłych dywidend, przewidywane wydatki inwestycyjne oraz wpływ technologii na prowadzone operacje i działalność biznesową.

Oświadczenia dotyczące przyszłości powstają na podstawie naszych przekonań, przypuszczeń i oczekiwań wobec naszych przyszłych wyników, z uwzględnieniem dostępnych nam obecnie informacji .Te przekonania, przypuszczenia i oczekiwania mogą się zmienić wskutek wielu możliwych wydarzeń i czynników, z których nie wszystkie są nam znane. W przypadku wystąpienia zmiany, nasza działalność, sytuacja i płynność finansowa, a także wyniki operacyjne mogą znacząco różnić się od tych, które zostały wyrażone w naszych oświadczeniach dotyczących przyszłości. Użytkownik powinien starannie rozważyć to ryzyko, podejmując decyzję dotyczącą inwestycji w nasze papiery wartościowe, a także, między innymi, następujące czynniki, które mogą spowodować różnice rzeczywistych wyników względem naszych przewidywań: czynniki określone w części prospektu pod tytułem: „Czynniki ryzyka”; ogólna niestabilność rynków papierów wartościowych, na których inwestujemy, oraz cena rynkowa naszych akcji; zmiany w naszej strategii biznesowej lub inwestycyjnej; zmiany w obowiązujących przepisach; dostępność, warunki i ulokowanie kapitału; dostępność wykwalifikowanego personelu; zmiany w branży; stopy procentowe; rynki dłużnych papierów wartościowych; wielkość i charakter naszej konkurencji; wyniki i sytuacja finansowa kredytobiorców, operatorów i klientów korporacyjnych; zmiany w regulacjach rządowych, stawkach podatkowych i podobnych kwestiach (zarówno legislacyjnych, jak i regulacyjnych); oraz zmiany w ogólnej sytuacji gospodarczej.

Użytkownik nie powinien nadmiernie polegać na tych oświadczeniach dotyczących przyszłości. Nie jesteśmy zobowiązani do publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, ani wskutek pojawienia się nowych informacji, ani w związku z przyszłymi wydarzeniami, ani z innych powodów.