Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SIECI WABCO

WABCO Holdings Inc., wraz ze spółkami powiązanymi, (określane łącznie jako "WABCO", "My" lub "Nam") szanuje prywatność osób i zobowiązuje się do ochrony i zachowania poufności danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych WABCO.

W niniejszej Polityce prywatności opisano, w jaki sposób i dlaczego WABCO przetwarza Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz stronę internetową WABCO lub korzystasz z usług dostępnych na tej stronie.

 1. Gromadzone dane osobowe

Gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje na Twój temat:

Dane osobowe, jakie nam przekazujesz

1.1 Gromadzimy dane osobowe, które podajesz dobrowolnie, wypełniając i przesyłając on-line ze strony internetowej kwestionariusze dotyczące opinii, prosząc o informacje o produktach lub usługach, albo poszukując zatrudnienia.Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać następujące dane:

 • Twoje nazwisko;
 • adres;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • nazwa firmy;
 • zawód.

Dane osobowe, jakie automatycznie gromadzimy na Twój temat

1.2 Gromadzimy automatycznie informacje dotyczące Twoich wizyt na stronach internetowych WABCO. Kiedy odwiedzasz strony internetowe WABCO, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła nam pewne informacje związane z internetem, w tym:

 • informacje techniczne, obejmujące adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z internetem, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę
 • Twój identyfikator urządzenia
 • informacje o Twoich wizytach, w tym pełny, ujednolicony format adresowania Uniform Resource Locators (URL), sekwencje przeglądania przy wchodzeniu na naszą stronę, nawigacji w jej obrębie i przy wychodzeniu z niej (w tym data i godzina), oglądane lub wyszukiwane produkty/usługi, czas odpowiedzi na stronie, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, klikanie i przesuwanie myszą), metody używane do przeglądania poza stroną oraz wszelkie numery telefonów używane do połączenia z naszym numerem obsługi klienta

 2. Wykorzystanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe gromadzone za pośrednictwem stron internetowych WABCO w następujących celach:

Dane osobowe, jakie nam przekazujesz

2.1 Będziemy wykorzystywać te informacje do:

 • Udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby;
 • Celów rekrutacji;
 • Dostarczenia informacji na temat produktów i usług WABCO, które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować.

Dane osobowe, jakie automatycznie gromadzimy na Twój temat

2.2 Będziemy wykorzystywać te informacje do:

 • administrowania stronami internetowymi WABCO i uruchamiania wewnętrznych operacji, w tym usuwania błędów, analizy danych i wykonywania testów;
 • określania problemów z naszymi serwerami;
 • przygotowania zbiorczych informacji demograficznych i określania wersji przeglądarki oraz typu urządzenia mobilnego stosowanego przy korzystaniu ze stron internetowych WABCO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych WABCO;
 • ulepszania funkcji stron internetowych WABCO i sprawdzania, czy ich treść jest podana w sposób jak najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera/urządzenia;
 • lepszego zrozumienia sposobów korzystania przez użytkowników ze stron internetowych WABCO.

3. Pliki cookie

3.1 Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, nasze serwery internetowe używają plików cookie, które zapisują szczegóły dotyczące Twojego dostawcy usług internetowych, strony internetowej, z której korzystasz, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, należących do nas stron internetowych, które odwiedzasz, jak również daty i czasu trwania Twoich odwiedzin.Odwiedzający mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o tym przed otrzymaniem pliku cookie, dając możliwość podjęcia decyzji o akceptacji plików cookie. Odwiedzający mogą również wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. W przypadku wprowadzenia takiego ustawienia, niektóre części stron internetowych WABCO mogą jednak nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie, dlaczego WABCO korzysta z plików cookie i w jaki sposób można zarządzać plikami cookie lub je usunąć, należy zapoznać się z Polityką WABCO dotyczącą plików cookie.

 4. Podstawa prawna

4.1 Twoje dane są gromadzone i przetwarzane przy wykorzystaniu następującej podstawy prawnej:

 • Jeżeli jest to konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy założeniu, że interesy te nie są nadrzędne w stosunku Twoich podstawowych praw i swobód, wykorzystujemy Twoje dane np. do administrowania stronami internetowymi WABCO, ich ulepszania i zabezpieczania.
 • Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy, gromadzimy Twoje dane np. aby umożliwić Ci zalogowanie się do myWABCO; albo
 • W przypadku, gdy wcześniej udzielisz na to wyraźnej zgody, możemy wykorzystać Twój adres e-mail do przesyłania Ci naszego biuletynu.

5. Dane osobowe, które udostępniamy

5.1 Do wyżej wymienionych celów, możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do naszej grupy, organom rządowym i organom ścigania (w tym policji i władzom sądowym), następcom prawnym naszej firmy oraz dostawcom, którym powierzamy przetwarzanie danych w naszym imieniu (np. dostawcom usług IT, dostawcom usług związanych z zasobami ludzkimi oraz dostawcom usług marketingowych).

5.2 Ujawnimy również Twoje dane osobom trzecim:

 • w przypadku sprzedaży lub zakupu przez WABCO jakiejkolwiek firmy lub aktywów - WABCO może wtedy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów;
 • w przypadku nabycia firmy WABCO lub zasadniczo wszystkich jej aktywów przez osobę trzecią, twoje dane osobowe przechowywane przez WABCO mogą wtedy wejść w skład przekazanych aktywów;
 • w przypadku, gdy na firmie WABCO będzie ciążyć obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych albo ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy WABCO, jej klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych osobowych z organami publicznymi (w tym sądowymi i policyjnymi) np. w przypadku zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym i
 • jeśli użytkownik w wyraźny sposób wyraził na to zgodę.

5.3 Ujawniając Twoje dane osobom trzecim, które będą je przetwarzać w naszym imieniu, uzyskamy od tych osób zapewnienie, że będą chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w sieci. Jeżeli stwierdzimy, że ta osoba trzecia wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe na zasadach niezgodnych z niniejszą Polityką prywatności, podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapobiec wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w taki sposób lub je powstrzymać. WABCO zobowiązuje osoby trzecie do utrzymania zaufania pokładanego przez klientów w firmie, poprzez zastosowanie Umów o zachowaniu poufności.

6. Przekazywanie danych osobowych

6.1 WABCO jest firmą o zasięgu ogólnoświatowym i prowadzi działalność w wielu krajach. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w spółkach WABCO na całym świecie.

6.2 Jeżeli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), WABCO może również przekazać Twoje dane osobowe do miejsc poza EOG, zależnie od przypadku, (i) aby osiągnąć jakiekolwiek cele spośród wymienionych powyżej i/lub (ii) ujawnić Twoje dane osobom trzecim na zasadach określonych w punkcie 5.2 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.1. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza EOG, WABCO upewni się, że dane te będą odpowiednio chronione, sprawdzając, czy:

○    przepisy prawne kraju, do którego dane osobowe są przekazywane, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych (art. 45 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych) (2016/679)(RODO));

○    przekazanie danych podlega przepisom o ochronie danych zatwierdzonym przez Komisję Europejską (art. 46.2 RODO) lub zasadom określonym w programie Tarczy Prywatności UE-USA (art. 45.1 RODO); albo

○    znajdują zastosowanie wszelkie inne środki ochrony zgodne z artykułem 46 RODO.

6.2.2. Jeżeli znajdujesz się na terenie EOG i chcesz uzyskać więcej informacji na temat przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG i/lub na temat zastosowanych środków ich ochrony (w tym sposobu uzyskania ich kopii), możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej, w punkcie 12.

6.3 W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, WABCO przeprowadzi procedurę oceny ryzyka, aby upewnić się, że ryzyko związane z tym przekazaniem jest uzasadnione.

7. Odnośniki do innych stron internetowych

7.1 Niniejsza Polityka prywatności w sieci dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez WABCO za pośrednictwem strony internetowej WABCO.

7.2 Strony internetowe WABCO mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są własnością lub nie są administrowane przez WABCO. Należy pamiętać, że WABCO nie kontroluje, a w efekcie nie ponosi odpowiedzialności, za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane na stronach internetowych osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dotyczącą każdej z odwiedzanych stron internetowych osób trzecich, ponieważ obowiązujące tam zasady ochrony prywatności mogą być różne od tych stosowanych przez WABCO.

8. Bezpieczeństwo

8.1 Stosujemy rozsądne środki ostrożności w celu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem stron internetowych WABCO. Chronimy dane na wiele sposobów. Fizyczne zabezpieczenie ma na celu zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi do urządzeń zawierających bazy danych i wydruków, na których znajdują się nasze poufne informacje, w tym Twoje dane osobowe. Ochrona ta może obejmować w niektórych miejscach kontrolę dostępu do firmy, korzystanie z zamykanych na klucz szuflad i szafek w celu zabezpieczenia danych osobowych, niszczenie dokumentów papierowych i cyfrowych urządzeń do przechowywania danych, w tym danych osobowych i/lub informacji poufnych, które nie są już potrzebne. Elektroniczne środki bezpieczeństwa stale monitorują dostęp do naszych serwerów i zapewniają ochronę przed włamaniami lub innym nieuprawnionym dostępem ze zdalnych lokalizacji. Ochrona ta obejmuje stosowanie firewalli, technologii ograniczonego dostępu i szyfrowania. WABCO ogranicza dostęp do danych osobowych tym osobom w grupie WABCO, albo osobom trzecim działającym w imieniu WABCO, dla których przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych stanowi konkretny cel biznesowy. Osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są świadome swoich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, poufności, dostępności i integralności tych danych oraz zostały przeszkolone i otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące sposobów realizacji tych celów.

8.2 Należy jednak pamiętać, że idealne bezpieczeństwo w internecie nie istnieje. Dlatego też, choć staramy się chronić Twoje dane osobowe, podczas ich przesyłania przez internet mogą one być potencjalnie dostępne i wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

9. Przechowywanie Twoich danych osobowych

 • Gromadzone przez nas Twoje dane osobowe będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. We wszystkich przypadkach Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, aby osiągnąć cele określone w niniejszej Polityce prywatności w sieci
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w związku z jakimkolwiek faktycznym lub potencjalnym sporem (np. potrzebujemy tych informacji w celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych), w takim przypadku WABCO będzie przechowywać te dane do zakończenia sporu; i/lub
 • przechowywanie tych danych przez WABCO jest konieczne do spełnienia wszelkich obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. w celach podatkowych), w takim przypadku WABCO będzie przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to wymagane w ramach tego obowiązku.

10. Twoje prawa

10.1 W związku z tym, że przechowujemy Twoje dane osobowe, posiadasz pewne prawa. Należą do nich:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy – chcemy, abyś wiedział, jakie informacje na Twój temat przechowujemy i abyś mógł sprawdzić, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych;
 • prawo do zablokowania lub wstrzymania, w określonych warunkach, dalszego wykorzystywania Twoich danych. Gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich już wykorzystywać;
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do żądania, w pewnych okolicznościach, wykasowania lub usunięcia swoich danych z naszych systemów;
 • prawo do złożenia skargi, w organie ochrony danych osobowych w Twoim kraju, na sposób, w jaki wykorzystujemy lub przetwarzamy Twoje dane;
 • prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie tej zgody. Obejmuje to również prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do uzyskania od nas, w pewnych okolicznościach, swoich danych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do odczytu automatycznego, tak abyś mógł je ponownie wykorzystać do własnych celów w różnych usługach. Na przykład: jeśli chcesz współpracować z innym dostawcą usług, pozwala to na łatwe i bezpieczne przeniesienie danych do nowego dostawcy usług.

Należy jednak pamiętać, że te prawa nie mają charakteru bezwzględnego i nawet jeśli z nich korzystasz, możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji, na przykład do celów prawnych lub administracyjnych (np. prowadzenie dokumentacji księgowej).

 

10.2 Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw, wyślij e-mail, pisząc w tytule "data privacy request", na adres privacy@wabco-auto.com i dołączając kopię swojego dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. prawa jazdy), aby zapobiec sytuacji, w której nieuprawnione osoby mogłyby uzyskać dostęp do Twoich danych, zmienić je lub usunąć. Odpowiemy na Twoje zgłoszenie tak szybko, jak będzie to możliwe w praktyce. Jeżeli będziemy potrzebować dłuższego czasu niż miesiąc (od momentu odebrania Twojego zgłoszenia), powiadomimy Cię o tym, wysyłając wiadomość zwrotną.

 

11. Umowa dotycząca gromadzenia i wykorzystania Twoich danych osobowych - aktualizacje niniejszej Polityki prywatności w sieci

11.1 Korzystając ze stron internetowych WABCO, potwierdzasz, że przeczytałeś zasady tej Polityki prywatności w sieci i zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych wspomnianych powyżej.

11.2 Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w sieci. W takim przypadku opublikujemy te zmiany na stronach internetowych WABCO. Jeżeli nie zgodzisz się na wprowadzone zmiany, poprosimy Cię o zaprzestanie korzystania ze stron internetowych WABCO. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki prywatności w sieci, poinformujemy Cię o tym, umieszczając widoczny komunikat na stronach internetowych WABCO. Prosimy o sprawdzanie, czy jesteś informowany o wszelkich aktualizacjach lub zmianach w niniejszej Polityce prywatności w sieci. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce dnia 25.05.2018.

 

12. Informacje kontaktowe

12.1 Zapytania lub wszelkie inne informacje albo wątpliwości mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres privacy@wabco-auto.com albo pocztą tradycyjną na podany poniżej adres biura WABCO. Będziemy analizować i starać się rozwiązywać wszelkie pytania, skargi lub spory dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności w sieci.

WABCO Europe BVBA 
Chaussée de la Hulpe 166 
1170 Brussels 
Belgia 
Uwaga: Dział prawny