Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

Strategia podatkowa WABCO dotycząca Wielkiej Brytanii

Zgodnie z art. 161 i art. 19(2) harmonogramu 19 Ustawy o finansach 2016, WABCO publikuje swoją strategię podatkową, która jest dostosowana do Kodeksu postępowania Grupy WABCO i dotyczy wszystkich filii i spółek powiązanych z WABCO, łącznie z tymi, które znajdują się na terenie Wielkiej Brytanii.

Jako spółka notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, WABCO uznaje swoją odpowiedzialność korporacyjną, której zasadniczym elementem jest przestrzeganie przepisów podatkowych. Obejmuje to uiszczanie właściwej kwoty podatku we właściwym miejscu i czasie oraz ujawnianie wszelkich istotnych faktów i okoliczności w otwartym dialogu z odpowiednimi organami podatkowymi.

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I ŁAD KORPORACYJNY

WABCO jest wiodącym na świecie dostawcą technologii i usług, które poprawiają bezpieczeństwo, wydajność i łączność w samochodach użytkowych. Uwzględniając zakres i rozmiar prowadzonej działalności, firma WABCO jest narażona na ryzyko podatkowe różnego rodzaju, w tym:

    • Strategiczne ryzyko podatkowe – związane ze strategią biznesową i podatkową oraz ich realizacją
    • Ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów podatkowych i sprawozdawczością – związane z kompleksowym procesem składania odpowiednich deklaracji podatkowych
    • Ryzyko transakcyjne – dotyczące ryzyka i ekspozycji na ryzyko związane z określonymi transakcjami zawieranymi przez spółkę
    • Ryzyko operacyjne – dotyczące ryzyka leżącego u podstaw zmian prawa podatkowego oraz zastosowania obowiązujących przepisów, regulacji i decyzji podatkowych do rutynowej, codziennej działalności gospodarczej

Zarząd WABCO nadzoruje realizację strategii podatkowej Grupy WABCO, ład korporacyjny i proces zarządzania ryzykiem podatkowym. Zarząd jest regularnie informowany przez Dyrektora Finansowego Grupy i Wiceprezesa ds. podatkowych o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących podatków. Zarząd rozumie znaczenie przestrzegania przepisów podatkowych oraz sposób, w jaki ten cel jest osiągany poprzez wewnętrzne procesy, procedury i stosowanie najlepszych praktyk.

Odpowiedzialność i nadzór nad przestrzeganiem przepisów podatkowych i sprawozdawczością podatkową WABCO w Wielkiej Brytanii sprawuje brytyjski Kontroler Finansowy, wspierany przez osoby pełniące funkcje korporacyjne, w tym przez Wiceprezesa Grupy ds. podatkowych.

WABCO inwestuje w oprogramowanie podatkowo-księgowe i korzysta z niego, aby ułatwić przestrzeganie przepisów podatkowych i realizację procesów sprawozdawczych. Równocześnie zmiany legislacyjne w jurysdykcjach właściwych na obszarze, na którym WABCO prowadzi działalność, są stale monitorowane w celu oceny wszelkiego pojawiającego się ryzyka podatkowego.

 

STOSUNEK DO RYZYKA PODATKOWEGO

WABCO stara się tworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy, jednocześnie zarządzając ryzykiem podatkowym, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi właściwymi przepisami podatkowymi. Wdrażane są wewnętrzne procedury podatkowe, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz określenia wytycznych i procesów dla naszych operacji biznesowych i transakcji wewnętrznych. 

Ze względu na skalę naszej działalności i wielkość zobowiązań podatkowych, wystąpienie ryzyka podatkowego jest nieuchronne. Staramy się proaktywnie identyfikować i oceniać ryzyko, zarządzać nim i je monitorować, aby zapewnić jego zgodność ze strategią Grupy. W przypadku pojawienia się istotnych wątpliwości lub złożonych kwestii związanych z ryzykiem podatkowym, korzystamy z doradztwa profesjonalnych podmiotów zewnętrznych.

 

PLANOWANIE PODATKOWE

WABCO uważa planowanie podatkowe za część swojej ogólnej strategii biznesowej i zapewnia, że każda operacja planowania podatkowego opiera się na solidnych zasadach handlowych. WABCO nie angażuje się w sztuczne struktury, którym brakuje treści handlowej i ekonomicznej. Ponadto, aby wesprzeć swój ogólny cel, jakim jest uiszczanie właściwej kwoty podatku we właściwym czasie, WABCO będzie dążyć do wdrożenia dostępnych zachęt rządowych i skutecznego zarządzania swoimi rozliczeniami podatkowymi. 

W razie potrzeby (ze względu na złożoność i/lub istotny charakter transakcji lub umowy) zatrudniani są zewnętrzni doradcy podatkowi, w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

RELACJE Z BRYTYJSKIM URZĘDEM SKARBOWYM I CELNYM (HMRC)

W swojej działalności w Wielkiej Brytanii WABCO skupia się na dokładnej sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym na terminowym składaniu wszystkich deklaracji podatkowych i dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Stosujemy również wszystkie obowiązujące, lokalne i międzynarodowe przepisy podatkowe, traktaty i wytyczne, a także dbamy o zachowanie otwartych relacji z brytyjskim urzędem skarbowym i celnym (HMRC). Będziemy bronić swojego stanowiska jeżeli jakakolwiek decyzja lub orzeczenie organu podatkowego wzbudzi nasz sprzeciw, jednak w pierwszej kolejności staramy się rozwiązywać wszelkie sporne kwestie na drodze dyskusji i korespondencji z brytyjskim urzędem skarbowym i celnym (HMRC).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z prawnym przedstawicielem WABCO Automotive UK Ltd..